Dotační projekty ČD

Evropské dotace jsou jedním za zásadních zdrojů financování nákupu nových železničních kolejových vozidel nebo dosažení jejich interoperability v rámci vybraných subsystémů. Hlavními tématy dotačních projektů jsou obnova vozového parku a instalace ETCS. Nad rámec toho pomáhají evropské dotace i při realizaci úsporných opatření (úspory energie a úspory vody) a instalaci obnovitelných zdrojů energie. Úspěšné dotační projekty čerpají prostředky z národních dotací, evropských strukturálních a investičních fondů i z komunitárních programů EU.