Logo EU - OPD

České dráhy, a.s., realizují dotační projekt s názvem „Úprava elektrických jednotek řady 440 na druhý napěťový systém II“. Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu Doprava 2014 – 2020, v rámci specifického cíle „Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku“.

Primárním cílem projektu je přestavba 5 kusů jednotek řady 440 (tzv. dualizace), která připraví vybrané jednotky na plánované přepnutí trakčního systému na 25 kV/50 Hz.

Realizací projektu, tj. dualizací elektrických jednotek dojde k navýšení počtu modernizovaných vozidel a zvýšení podílu vozidel ČD uzpůsobených v souladu s TSI-LOC&PAS pro provoz na systému střídavého napětí. Dále dojde k odstranění jedné ze základních překážek plánovaného přechodu na systém 25 kV / 50 Hz v Královéhradeckém a Pardubickém kraji. S ohledem na dotační financování projektu a faktickou úsporu prostředků na straně objednatele projekt přispěje k zachování vysoké atraktivity a konkurenceschopnosti drážní dopravy.

Tento dotační projekt byl financován z 50 % z Fondu soudržnosti Evropské unie, zbylé náklady jsou financovány z vlastních zdrojů příjemce.

Celkové způsobilé náklady ČD, a.s., na projekt: 100 000 000 Kč 

Výše dotace: 50 000 000 Kč

Kontaktní osoba:

Ing. Jiří Dejmek

dejmek@gr.cd.cz