V této sekci najdete všechny důležité informace poskytované investorům – finanční zprávy o Skupině ČD a harmonogram jejich publikování, ratingová hodnocení, povinně zveřejňované informace týkající se orgánů společnosti, dluhopisů a trvale udržitelného rozvoje.

Harmonogram zveřejňování výsledků hospodaření v roce 2024

25. dubna 2024
Publikace Výroční zprávy Skupiny ČD za rok 2023 včetně auditovaných konsolidovaných výsledků Skupiny ČD a auditovaných nekonsolidovaných výsledků ČD, a.s., dle IFRS (česká a anglická verze)

19. září 2024
Publikace Pololetní zprávy Skupiny ČD za rok 2024 včetně neauditovaných konsolidovaných výsledků Skupiny ČD dle IFRS (česká a anglická verze)