Logo EU - OPD

České dráhy, a.s., realizují díky Operačnímu programu Doprava 2014 – 2020, konkrétně v rámci specifického cíle „Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku“, projekt „Moderní elektrické jednotky pro spojení Plzeňského a Karlovarského kraje“. Předmětem projektu je pořízení čtyř kusů elektrických jednotek EMU 160, součástí projektu je i zajištění povinných prvků publicity (pamětní deska, polepy, plakát). Nové elektrické jednotky budou nasazené na společné lince Plzeňského a Karlovarského kraje, a to v souladu s uzavřenou smlouvou o veřejných službách.

Elektrické jednotky EMU 160 jsou částečně nízkopodlažní a mají velkoprostorové uspořádání. Součástí jejich standardního vybavení je klimatizace, uzavřený systém WC, elektronický informační systém a multifunkční prostor pro přepravu jízdních kol a kočárků. Jednotky jsou dále vybavené zásuvkami s napětím 230 V a Wi-Fi a jsou uzpůsobené pro přepravu osob se sníženou mobilitou. Moderní vozidla plně odpovídají současným kvalitativním i bezpečnostním standardům a zajistí pasažérům v Plzeňském kraji a Karlovarském kraji komfortní cestování na vysoké úrovni. 

Realizací projektu dojde k naplnění cílů projektu, tj. především zvýšení atraktivity železniční dopravy, zvýšení bezpečnosti přepravy osob a snížení negativních vlivů dopravy na životní prostředí. Uvedených pozitivních dopadů bude dosaženo náhradou morálně i technicky zastaralých vozidel a nasazení nových vozidel v rámci nového provozního konceptu.

Pořízení nových elektrických jednotek je financováno z 85 % z Fondu soudržnosti Evropské unie, zbylých 15 % je financováno z vlastních zdrojů příjemce. 

Celkové způsobilé náklady ČD, a.s., na projekt: 468 058 000 Kč 

Výše dotace: 397 849 300 Kč

Kontaktní osoba:

Ing. Jiří Dejmek

dejmek@gr.cd.cz