Logo EU OPD

České dráhy, a.s., realizují v letech 2020 až 2022 dotační projekt s názvem „Zavedení systému měření spotřeby energie v hnacích vozidlech Českých drah II“. Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu Doprava 2014 – 2020, v rámci specifického cíle „Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku“. 

Předmětem projektu je vybavení železničních hnacích vozidel mobilní částí systému pro měření spotřeby elektrické energie (především pořízení a zástavba snímačů do vozidla). Tímto systémem bude v rámci dotačního projektu vybaveno 96 ks vybraných hnacích vozidel ČD řady 162, 163, 362, 363, 471, 640, 650, 660 a 680. Další části nezbytné pro fungování systému pro měření spotřeby energie (elektroměr, rozvaděč, komunikační jednotka a další) budou do hnacích vozidel dodány ze strany Správy železnic. 

Realizací projektu dojde k naplnění cílů programu, tj. prostřednictvím cílených investic dojde ke zvýšení interoperability vozového parku v souladu s platnými TSI. Realizace projektu v podobě aplikace měrného zařízení konkrétně přispěje k určování reálné spotřeby elektrické energie a nákladů spojených se spotřebou elektrické energie u jednotlivých vlaků v síti Správy železnic. 

Tento dotační projekt byl financován z 50 % z Fondu soudržnosti Evropské unie, zbylé náklady jsou financovány z vlastních zdrojů příjemce. 

Celkové způsobilé náklady ČD, a.s., na projekt: 15 372 683 Kč 

Výše dotace: 7 686 341,50 Kč

Kontaktní osoba:

Hana Nováčková

novackova@gr.cd.cz