Předmětem projektu „Vybavení železničních kolejových vozidel Českých drah systémem GSM-R“ je pořízení mobilních terminálů GSM-R (Global System for Mobile Communication- Railways), jež jsou nezbytnou součástí jednotného evropského systému ERTMS (European Rail Traffic Management System), aby vozidla naplnila evropskou normu TSI-CCS, jejímž cílem je dosažení interoperability na všech tratích cestou technické standardizace celého subsystému řízení a zabezpečení. 600 kolejových vozidel v majetku Českých drah, a.s., provozovaných po síti TEN-T je v rámci 2 etap v rozmezí let 2011 – 2012 postupně vybavováno mobilními terminály GSM-R. Druhá etapa, ve které bude naistalováno 400 kusů, bude oproti první etapě vybavena radisotanicí GSM-R, jejíž součástí je již multiplikační terminál odpovídající vyhlášce UIC 612-4.

Hlavní technické parametry radiostanice: vozidlový vysílač 876-880 MHz, vozidlový přijímač 921-925 MHz, počet kanálů 16, citlivost (doporučuje se předzesilovač) - lepší než -140dBm, přesnost -2,5 m CEP.

Hlavní technické parametry displeje: RAM - 256Mbyte, rozlišení displeje -640x480, výkon procesoru - 740 MIPS

Realizace probíhá paralelně ve vybraných jednotkách (DKV) zadavatele ČD. Vozidla jsou odstavována podle provozních možností na disponibilitu vozového parku ve vztahu k dodržování jízdního řádu.Samotná instalace radiostanice probíhá v několika krocích:

  • kontrola schválené dokumentace pro příslušnou řadu vozidel
  • odstavení vozidla do krytého stání a protokolární předání k montáži
  • vlastní provedení instalace podle schválené dokumentace
  • provedení revize a technické prohlídky a zkoušky
  • funkční testy
  • protokolární převzetí vozidel zpět do provozu a kontrola provozuschopnosti vozidla

Celkové náklady na projekt: 265 680 000 Kč bez DPH
Výše poskytnuté dotace: 42,50 % z uznatelných nákladů
Celková výše podpory: 112 914 000 Kč

Kontaktní osoba:
Mgr. Simona Keller Nováková
KMP_1.oddělení dotací
kellernovakova@gr.cd.cz