Cílem projektu je vybudování moderního dopravního terminálu tak, aby byla zaručena vzájemná provázanost jednotlivých druhů hromadné dopravy, tedy autobusové, železniční a městské hromadné dopravy.

Projekt „DOPRAVNÍ TERMINÁL UHERSKÝ BROD“ je rozdělen do dvou základních etap:

I.ETAPA

V rámci této etapy bylo navrženo vybudování přístupové lávky, která odvádí veškerou pěší a část cyklodopravy z prostoru přednádražního a současně bezbariérově spojuje obě části města rozdělené železničním kolejovým prostorem. Výsledkem etapy je oddělení pěších tras od silniční resp. motorové dopravy osobní i veřejné. Tato etapa byla dokončena v roce 2010.

II.ETAPA

Tato etapa spočívá ve vybudování průběžných nástupišť pro veřejnou autobusovou dopravu v těsném sousedství železniční nádražní budovy a komplexní dobudování zázemí přestupního uzlu. Tato fáze zahrnuje modernizaci nádražní budovy na společnou odbavovací a informační základnu pro všechny druhy veřejné dopravy. Na toto navazuje integrace železnice tak, aby byl zajištěn bezkolizní přechod mezi nástupišti autobusů i železnice. Ve stejné niveletě bude upraven přednádražní prostor navazující na přístupovou lávku. Do prostoru vedle autobusových nástupišť a výpravní budovy budou umístěna parkovací místa P+R, K+R, B+R a nové plochy veřejné zeleně.

ČD, a.s., v tomto projektu nevystupují jako příjemce dotace, ale čistě jako pronajímatel přilehlých pozemků dotčených revitalizací přednádražích prostor a realizátor rekonstrukce nádražní budovy, jako centra celého dopravního terminálu. Žadatelem o dotaci na revitalizaci souvisejícího přednádraží je město Uherský Brod,

Celkové náklady na projekt: cca 8 mil. CHF