Instalace vozidlových radiostanic GSM-R pokračuje 2. etapou

České dráhy dokončily proces vybavování svých vozidel digitálním systémem GSM-R podle evropského standardu EIRENE. Navázaly tak na první etapu, při které se v roce 2013 podařilo vybavit všechna vozidla provozovaná na 1. a 2. koridoru. Projekt „Vybavení železničních kolejových vozidel ČD, a.s., systémem GSM-R – 2. etapa“ se proto zaměřil na vybavování vozidel provozovaných převážně v regionální dopravě, aby od října 2014 již byla všechna traťová vozidla plně vybavena dle evropské směrnice TSI. Cílem tohoto projektu, který byl podporován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Doprava s názvem Inter-operabilita v železniční dopravě, bylo osazení 355 železničních kolejových vozidel ČD určených k pravidelnému provozu po síti TEN-T (Transevropská dopravní síť) vozidlovými radiostanicemi GSM-R. U společnosti ČD Cargo se jednalo o 104 vozidel, přičemž celková hodnota zakázky, která zahrnovala dodávku 459 kusů zařízení GSM-R, montáž, oživení systému a osazení SIM kartou, činila 211,14 milionu korun (bez DPH) a jejím dodavatelem byla společnost ČD - Telematika.

V současné době jsou systémem GSM-R vybavena všechna vozidla, která zajíždějí na hlavní železniční koridory zapojené do tranzitní evropské železniční sítě TEN-T. Povinnost vybavit tato vozidla plyne z evropské normy TSI-CCS a směrnice SŽDC, jejichž cílem je zajistit interoperabilitu na všech tratích cestou technické standardizace celé oblasti řízení a zabezpečení drážního provozu. Do podmínek vybavení patří právě systém GSM-R (Global Systém for Mobile Communication-Railways), který je také nezbytnou součástí v budoucnosti zaváděného jednotného evropského bezpečnostního systému ERTMS (European Rail Traffic Management System).

Vybavování vozidel rádiovým systémem GSM-R je velmi nákladné. S finanční podporou Evropské unie, z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava (OPD), prioritní osa 1 – Modernizace a rozvoj železniční sítě TEN-T, lze však zavedení interoperability v praxi výrazně urychlit. Schválená výše příspěvku EU konkrétně v této druhé etapě dosahovala 42,5 % z uznatelných nákladů, což v případě ČD, při celkových nákladech 163,3 mil. Kč na vybavení 355 vozidel, činí dotaci ve výši 69 402 500 Kč. Padesát procent nákladů si příjemce podpory hradí z vlastních zdrojů a zbylých 7,5 % je hrazeno ze státního rozpočtu. Podrobnější informace najdete na stránkách www.OPD.cz. Hlavní technické parametry radiostanice: vozidlový vysílač 876-880 MHz, vozidlový přijímač 921-925 MHz, počet kanálů 16, citlivost (doporučuje se předzesilovač) - lepší než -140 dBm, přesnost -2,5 m CEP.

Hlavní technické parametry displeje: RAM - 256Mbyte, rozlišení displeje -640x480, výkon procesoru - 740 MIPS

Celkové náklady ČD, a.s., na projekt: 163 300 000 Kč bez DPH
Výše poskytnuté dotace: 42,50 % z uznatelných nákladů
Celková výše podpory: 69 402 500 Kč

Kontaktní osoba:
Mgr. Simona Keller Nováková
KMP_1.oddělení dotací
kellernovakova@gr.cd.cz