Projekt SoNorA je řešen v rámci operačního programu Nadnárodní spolupráce, který je financován z fondu Evropské unie ERDF (Evropský fond pro regionální rozvoj).

Program je rozdělen do několika zón. Česká republika stejně jako Rakousko, Polsko, část Německa, Maďarsko, Slovinsko, Slovensko, část Itálie a z nečlenských zemí část Ukrajiny patří do zóny Střední Evropa – Central Europe. Řídícím orgánem OPNS je Amt der Wiener Landesregierung v Rakousku, v České republice je Národním koordinátorem Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Cílem programu je výměna a přenos zkušeností především v oblastech inovací, dopravní dostupnosti, životního prostředí a zvyšování atraktivity měst a regionů. Informace o programu Central Europe je možno získat na www.central2013.eu .

Další informace týkající se politiky regionálního rozvoje Evropské unie naleznete na stránkách DG Regio http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm

Stručně o projektu

Projekt SoNorA (South – North Axis) je nejvýznamnějším projektem programu Central Europe z hlediska celkového rozpočtu, který byl schválen v rámci první výzvy pro předkládání žádostí o dotaci. Cílem projektu je praktické využití výsledků projektu Adriatic-Baltic Landbridge ( realizovaný v rámci programu Interreg IIIB CADSES), jehož řešení se rovněž účastnily České dráhy. Hlavním cílem tohoto projektu je podpora multimodální dopravy v prostoru mezi Baltským a jaderským mořem s cílem zvýšení podílu železniční a vodní dopravy.
Konkrétním přínosem projektu z hlediska rozvoje železniční nákladní dopravy bude zpracování analýzy rozvoje a optimalizace dopravy kontejnerového terminálu v Lovosicích a předinvestiční studie tržních příležitostí ČD Cargo, a.s., v Brně a Ostravě.

Cíle projektu

  • Podpora dokončení dopravní sítě v prostoru CENTRAL EUROPE
  • Zahájení a zlepšení služeb v oblasti nákladní dopravy a logistiky
  • Vytvoření společného nadnárodního plánu rozvoje dopravní infrastruktury
  • Podpora nových příležitostí regionálního rozvoje díky zlepšení dopravní dostupnosti


Zahájení projektu – 11/2008
Ukončení projektu – 02/2012

www.sonoraproject.eu

Kontakt:
České dráhy, a.s. – Generální ředitelství
Odbor strategie
Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, 110 15
E-mail: dvorak@gr.cd.cz
Tel.: (+420) 972 232 734

Projekty

Stručně o projektu

Projekt SoNorA (South – North Axis) je nejvýznamnějším projektem programu Central Europe z hlediska celkového rozpočtu, který byl schválen v rámci první výzvy pro předkládání žádostí o dotaci. Cílem projektu je praktické využití výsledků projektu Adriatic-Baltic Landbridge ( realizovaný v rámci programu Interreg IIIB CADSES), jehož řešení se rovněž účastnily České dráhy. Hlavním cílem tohoto projektu je podpora multimodální dopravy v prostoru mezi Baltským a jaderským mořem s cílem zvýšení podílu železniční a vodní dopravy.

Konkrétním přínosem projektu z hlediska rozvoje železniční nákladní dopravy bude zpracování analýzy rozvoje a optimalizace dopravy kontejnerového terminálu v Lovosicích a předinvestiční studie tržních příležitostí ČD Cargo, a.s., v Brně a Ostravě.

Cíle projektu

  • Podpora dokončení dopravní sítě v prostoru CENTRAL EUROPE
  • Zahájení a zlepšení služeb v oblasti nákladní dopravy a logistiky
  • Vytvoření společného nadnárodního plánu rozvoje dopravní infrastruktury
  • Podpora nových příležitostí regionálního rozvoje díky zlepšení dopravní dostupnosti


Zahájení projektu – 11/2008
Ukončení projektu – 02/2012

www.sonoraproject.eu

Kontakt:
České dráhy, a.s. – Generální ředitelství
Odbor strategie
Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, 110 15
E-mail: dvorak@gr.cd.cz
Tel.: (+420) 972 232 734

Logo Central Europe