Projekt zkoumá možnosti snížení emisí drážních motorů a zjištění možných problémů se zástavbou nového typu motoru, který by měl splňovat limity plynných emisí IIIB s vazbou na ekonomiku jejich provozu (spotřeba, spolehlivost), ověření jejich parametrů v provozu a shromáždění a vyhodnocení dat z provozu.

Účast v projektu umožňuje Českým drahám se aktivně zúčastnit na řešení zástavby těchto motorů, v podmínkách ČR se bude o jedno ze tří pilotních odzkoušení motoru v rámci projektu, konkrétně na jednotce řady 814. Technické problémy tak budou řešeny přímo na vozidle z parku ČD a získané poznatky budou zohledněny při případné úpravě směrnice EU o emisích drážních motorů.

Celkové náklady ČD: 418 560 €

Kontaktní osoba:
Jaromír Bittner
Odbor kolejových vozidel
bittnerj@gr.cd.cz