Cílem projektu je kompletní rekonstrukce celého prostoru přednádraží, včetně úpravy související dopravní infrastruktury, založené na principu dostupnosti a bezpečnosti, jejíž součástí budou následující části:

  • Vybudování krytých stání pro autobusy pravidelné linkové dopravy v bezprostřední blízkosti nádraží, které budou sloužit k nástupu a výstupu (pro trvalé stání autobusů bude nadále sloužit stávající autobusové nádraží, které je umístěno ve vzdálenosti 1 km od hlavního nádraží).
  • Nové řešení stání pro autobusy a trolejbusy MHD, včetně pořízení moderních informačních systémů, které zajistí lepší informovanost cestujících o všech druzích dopravy.
  • Úprava stávajícího parkoviště IAD, které bude změněno v moderní parkoviště typu P+R, jehož smysl bude spočívat v dojížďce osobním automobilem z místa bydliště ke stanici hromadné dopravy, kde bude možné automobil bezpečně zaparkovat, aby mohl být bez problémů opět využit při zpáteční cestě k domovu.
  • Úpravu stávajících stojanů pro kola a vytvoření systému B+R, který umožní cyklistům odstavit své jízdní kolo na stanici veřejné dopravy – hlavním cílem je vybudování jednoduchých a bezpečných samoobslužných úschoven nebo stojanů na kola.
  • Napojení přístupu pro cyklisty na stávající systém městských cyklostezek, aby byl zajištěn bezpečný pohyb cyklistů.
  • Úprava návazné silniční infrastruktury (přímo dotčené komunikace a křižovatky), aby nedošlo ke zhoršení stávající dopravní situace, byl zajištěn udržitelný systém dopravy ve městě i v případě dalšího nárůstu dopravy a v neposlední řadě byla dodržena vazba na plánovaný rozvoj silniční infrastruktury dle územního plánu města.
Vizualizace přednádraží Pardubice

Žadatelem o dotaci na rekonstrukci výpravní budovy a souvisejícího přednádraží je město Pardubice, ČD, a.s v tomto projektu vystupují jako podporující subjekt.

Celkové náklady na projekt: cca 130 mil. Kč bez DPH