Logo EU - OPD

České dráhy, a.s., realizují v letech 2018 až 2022 dotační projekt s názvem „Obnova vozidlového parku pro Moravskoslezský kraj II“. Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu Doprava 2014 – 2020, v rámci specifického cíle „Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku“.

Předmětem projektu je pořízení 2 ks nových dvou-systémových třídílných elektrických jednotek EMU 240.

Hlavním cílem projektu je vytvoření podmínek pro širší využití železniční dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku na projektové lince Opava východ - Ostrava-Svinov. Pořízení a nasazení nových vozidel na projektové lince přispěje ke zlepšení pozice (zvýšení konkurenceschopnosti) drážní osobní dopravy na trhu veřejné osobní dopravy ve spádovém regionu.

Projekt dále umožní zvýšení atraktivity železniční dopravy, zvýšení komfortu cestujících a zlepšení podmínek přepravy hendikepovaných osob v Moravskoslezském kraji.

Realizace projektu povede ke zvýšení kvality nabízených služeb železničního dopravce a tím ke zlepšení pozice a zvýšení konkurenceschopnosti drážní osobní dopravy na trhu veřejné osobní dopravy na území Moravskoslezského kraje.

Tento dotační projekt byl financován z 85 % z Fondu soudržnosti Evropské unie, zbylé náklady jsou financovány z vlastních zdrojů příjemce.

Celkové způsobilé náklady ČD, a.s., na projekt: 267 011 447 Kč 

Výše dotace: 226 959 730 Kč

Kontaktní osoba:

Ing. Jiří Dejmek

dejmek@gr.cd.cz