České dráhy, a.s., realizují v letech 2021 až 2023 dotační projekt s názvem „Administrativní budova Kulkova, Brno - energetické úspory“. Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Předmětem projektu je realizace úsporných opatření u administrativní budovy Českých drah, a.s., s cílem snížení konečné spotřeby energie.

Prostřednictvím projektu dojde k:

1. zateplení obvodových stěn – zateplení suterénní stěny + obvodových stěn a provede se nový kontaktní zateplovací systém;

2. zateplení střešních/stropních konstrukcí – zateplení ploché střechy tepelnou izolací;

3. výměně výplní otvorů – výměna stávajících oken.

Realizací rekonstrukce objektu za účelem snížení energetické náročnosti objektu bude dotčena pouze část A objektu.

Tento dotační projekt je financován z 30 % z Evropské unie, zbylé náklady jsou financovány z vlastních zdrojů příjemce.

Celkové způsobilé náklady ČD, a.s., na projekt: 20 060 000 Kč 

Výše dotace: 6 018 000 Kč

Kontaktní osoba:

Kamila Váňová

kamila.vanova@cd.cz