České dráhy v poslední době zintenzívnily své aktivity, směřující k rozsáhlé obnově svého vozidlového parku, a to jak v dálkové, tak i v regionální dopravě. Nedílnou součástí této strategie je v každém ohledu zajištění dostatečných finančních zdrojů pro vlastní realizaci. Výrazným zdrojem pomoci při obnově vozidel je také využití Regionálních operačních programů (ROP).

Prostřednictvím sedmi ROP a jejich výzev České dráhy předpokládají předložit celkem 19 projektů zaměřených na obnovu železničních vozidel v regionální dopravě. V současné době je schváleno všech 19 předložených projektových žádostí.

Na základě podmínek vycházejících z notifikace byl systém financování sestaven tímto způsobem:

  • 40% dotační podpora EU,
  • 10% vlastní zdroje dopravce ČD,
  • 50% úvěr.

Vozidla pořízená s dotační podporou EU prostřednictvím Regionálních operačních programů budou provozována ve všech krajích České republiky, kromě kraje Jihomoravského.

Celkem se jedná o nákup 79 nový vozidel a 11 modernizovaných vozidel:

  • 22 ks motorových jednotek s kapacitou 120 míst
  • 28 ks motorových vozů s kapacitou 70 míst
  • 15 ks třívozových elektrických jednotek s kapacitou 240 míst (z toho 3 ks dvousystémové jednotky.)
  • 4 ks dvouvozových dvousyst. elektrických jednotek s kapacitou 160 míst
  • 8 ks dvoupodlažních elektrických jednotek s kapacitou 320 míst
  • 11 ks modernizovaných dvoučlánkových motorových jednotek

Celkový finanční objem investovaný do obnovy vozidel činí cca 7,5 mld. Kč z toho nevratná subvence EU je cca 2,9 mld. Kč.

Odkazy

ROP SM - www.rr-strednimorava.cz
ROP SČ - http://www.ropstrednicechy.cz
ROP SV - www.rada-severovychod.cz
ROP MS - www.dobra-rada.cz a www.rr-moravskoslezsko.cz
ROP JV - www.jihovychod.cz
ROP JZ - www.rr-jihozapad.cz
ROP SZ - www.nuts2severozapad.cz a www.europa.eu

Kontaktní osoba:

Ing. Tomáš Mohr
Odbor provozu osobní dopravy
mohr@gr.cd.cz