Logo EU - OPD

České dráhy, a.s., realizovaly díky Operačnímu programu Doprava 2014 - 2020, konkrétně v rámci specifického cíle „Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku“, projekt „Obnova vozového parku pro Plzeňský kraj I“. Předmětem projektu bylo pořízení devíti kusů elektrických jednotek RegioPanter, jeho součástí bylo i zajištění povinných prvků publicity (pamětní deska, polepy, plakát). Nové elektrické jednotky jsou nasazené na lince osobních vlaků Horažďovice předměstí – Plzeň-Jižní Předměstí a v rámci takzvané Plzeňské linky v úseku Blovice – Kozolupy (Pňovany). Tyto jednotky budou provozovány na uvedených linkách společností České dráhy, a.s., v souladu s uzavřenou smlouvou o veřejných službách, a to do konce roku 2023. Další provoz po roce 2023 bude zajištěn na základě smlouvy uzavřené v otevřeném nabídkovém řízení.

Elektrické jednotky RegioPanter jsou částečně nízkopodlažní a mají velkoprostorové uspořádání. Součástí jejich standardního vybavení je klimatizace, uzavřený systém WC, elektronický informační systém a multifunkční prostor pro přepravu jízdních kol a kočárků. Jednotky jsou dále vybavené zásuvkami s napětím 230V a Wi-Fi a jsou uzpůsobené pro přepravu osob se sníženou mobilitou. Moderní vozidla plně odpovídají současným kvalitativním i bezpečnostním standardům a zajistí pasažérům v Plzeňském kraji komfortní cestování na vysoké úrovni. 

Realizací projektu došlo k naplnění cílů projektu, tj. především zvýšení atraktivity železniční dopravy, zvýšení bezpečnosti přepravy osob a snížení negativních vlivů dopravy na životní prostředí. Uvedených pozitivních dopadů bylo dosaženo náhradou morálně i technicky zastaralých vozidel.

Pořízení nových elektrických jednotek bylo financováno z 85 % z Fondu soudržnosti Evropské unie, zbylých 15 % je financováno z vlastních zdrojů příjemce. 

Výše dotace na vozidla: 642 313 125 Kč

Ing. Jiří Dejmek
dejmek@gr.cd.cz