Na základě žádosti o poskytnutí dotace z Operačního programu Průmysl a podnikání získaly ČD, a.s., finanční příspěvek na projekt: „Rekonstrukce Školícího střediska Česká Třebová společnosti České dráhy, a.s.“ 1. 3 / 066

Stručně o projektu:
Předmětem projektu byla rekonstrukce objektu školícího střediska pro zaměstnance společnosti České dráhy, a.s., nacházející se v České Třebové. V rámci objektu byla opravena nevyhovující stávající technická stránka objektu (zastřešení, klempířské výrobky, instalace, regulace vytápění, omítky, stav oken, sociální zázemí a stávající instalace zdravotechniky). Byly zřízeny školící místnosti pro 2 x 30 osob a 2 x 10 a v a trojlůžkových pokojích byla vytvořena ubytovací kapacita pro 70 školených osob. Součástí rekonstrukce bylo zajištění stravování v místě školení a zázemí pro lektory. Součástí řešení bylo vybavení školícího centra interiérem (nábytek, žaluzie, podlahové krytiny) a technickými pomůckami (internet, audiovizuální zařízení).

 • Cíle projektu:
  • zkvalitnění zázemí podniku pro školení zaměstnanců ČD, a.s., a zvýšení využitelnosti současných nevyhovujících prostor objektu o 50%,
  • zvýšení kapacity školicích míst ze 40 na 80 v učebnách vybavených moderními technologiemi potřebnými při školení odborných znalostí a dovedností zaměstnanců na různých úrovních a v různých profesích,
  • zvýšení kapacity ubytování o 25 míst v moderních třílůžkových pokojích (celková kapacita 70 osob),
  • zajištění stravování v místě školení a potřebné zázemí pro lektory,
  • bezbariérový přístup.
 • Předkladatelem projektu byly České dráhy, a.s.
 • Místem realizace projektu byl Pardubický kraj
 • Okres: Ústí nad Orlicí
 • Obec: Česká Třebová
 • Celkové náklady (uznatelné a neuznatelné náklady): 33 154 tis.
 • Maximální výše dotace: 5 660 tis. tj. 46% uznatelných nákladů
 • Ulice: Sadová 1250
 • Projekt byl realizován od 20. června 2006 do 31. prosince 2007

Realizace

Zhotovitelem byla firma Chládek a Tintěra. Stavební část rekonstrukce byla zahájena 20. prosince 2006 a dokončena 3. září 2007. Nové školicí středisko bylo po komplexní rekonstrukci slavnostně otevřeno 31. října 2007.

Školicí středisko nyní provozuje dceřinná společnost Dopravní vzdělávací institut, a.s., jako Dopravní vzdělávací středisko (DVS) Česká Třebová.

První kurz v novém středisku proběhl od 5. listopadu 2007, jednalo se o základní kurz strojvedoucích motorové trakce, celkem pro 30 zaměstnanců ČD.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVEM PRŮMYSLU A OBCHODU ČR