Společnosti RegioJet a České dráhy oznamují dosažení dohody o ukončení všech sporů souvisejících s kauzou Falcon, které zahrnovaly i soudní spor o náhradu újmy ve výši 716 977 278 Kč s příslušenstvím.

Tento spor byl iniciován společností RegioJet pro tvrzené porušení pravidel řádné hospodářské soutěže ze strany ČD v době od 26.09.2011 do 30.04.2014 při provozování osobní železniční dopravy na lince Praha – Ostrava. Dohoda přichází po šetřeních provedených Evropskou komisí a Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, která byla zastavena, jelikož nebylo zjištěno prověřované porušení pravidel hospodářské soutěže společností ČD. Obě společnosti vyjádřily naději, že ukončení sporů přispěje k narovnání vzájemných vztahů a podpoří další rozvoj udržitelné veřejné dopravy v České republice, a to na základě zdravé konkurence v oblasti cen a kvality služeb. Společnosti se dohodly, že další informace k této kauze nebudou poskytovat.