Jako každý rok posílí České dráhy své spoje na konci školního roku a začátku letních prázdnin. Nejvíce posilových vozů bude v pátek 28. června a v sobotu 29. června.  Řada spojů jezdí posílená již nejméně od začátku června a více vozů na nich pojede po celé prázdniny. Dopravce cestujícím doporučuje včasnou rezervaci míst v dálkových vlacích, v hlavní špičce v pátek a v sobotu využít na kratší cesty (především kolem Prahy) regionální vlaky a v případě cestování bez rezervace sledovat „semafor“ informující o očekávaném obsazení vlaků a využít raději volnější vlaky mimo očekávanou přepravní špičku, například až v neděli.  

České dráhy počítají se zvýšenou poptávkou na začátku prázdnin již v platném jízdním řádu a v plánovaném řazení vlaků. Vybrané linky jsou kvůli vyšší poptávce po cestování posíleny už nejméně od začátku června. Více posilových vozů je řazeno například na linkách Jižní expres, Vltava a Lužnice z Prahy na jih Čech. Další vůz navíc mají také spoje Berliner z Prahy na sever Čech a dál do Německa, nejvytíženější Bavorské expresy mezi Prahou a Plzní nebo Západní expresy z Prahy do Chebu a rychlíky Berounka z Prahy do Klatov.

Kromě plánovaných posilových vozů mají České dráhy připraveny ještě další dispečerské pohotovostní vozy, které mohou doplnit kapacitu vlaků odjíždějících z Prahy celkově o několik stovek dodatečných míst k sezení. Tyto vozy jsou nejčastěji využívány u spojů na Moravu, např. do Ostravy či na Valašském a Slováckém expresu.  

Protože konec školního roku připadl na pátek, lze očekávat, že přepravní špička bude relativně krátká a bude soustředěna na páteční odpoledne a sobotu. České dráhy proto doporučují všem cestujícím, kteří v tuto dobu plánují cestu, aby si zajistili rezervace míst. Rezervaci místa je možné získat za stanovených podmínek i bezplatně. Pokud budou lidé cestovat na kratší vzdálenosti, měli by využívat raději regionální spoje. To platí především o cestách z Prahy např. do Kolína, Benešova u Prahy nebo do Berouna. Regionální spoje na těchto tratích jezdí často, jízdní doba oproti rychlíkům není o mnoho delší, ale v poslední den školního roku a na začátku prázdnin lze očekávat, že budou volnější oproti dálkovým vlakům na Moravu nebo na jih a západ republiky.    

Cestujícím doporučujeme také sledovat tzv. semafor, který ve vyhledávačích spojení u dálkových vlaků označuje předpokládané obsazení spoje. Pokud je vlak označen červeně, očekává se jeho velké obsazení. Cestující bez rezervace musejí počítat s tím, že ve vlaku již bude velmi málo volných míst bez rezervací, případně budou všechna místa na sezení obsazena. V takovém případě dopravce doporučuje využít jiný spoj mimo špičku. Možností, jak se vyhnout plným vlakům, bude např. odjezd velmi brzy ráno nebo posunutí své cesty např. až na neděli, kdy hlavní přepravní špička již opadne.

 

Dálkový vlak