Největší tuzemský železniční dopravce České dráhy plánuje do roku 2031 investovat do rozvoje servisního zázemí přes 12 miliard korun. Více než 6 miliard Kč bude investováno do nových opravárenských hal a do jejich zásadních rekonstrukcí. Chystá se výstavba čtyř úplně nových hal údržby a  dalších šest hal se rozšíří a zmodernizuje. Více než miliarda korun bude směřovat do výstavby nových hygienických kolejí a zdvoukolejnění spojení Střediska údržby Praha jih se sítí Správy železnic. Zhruba 3,5 miliardy Kč zamíří do obnovy a zřízení odstavných kolejišť, prohlížecích kanálů, zřízení nového podúrovňového soustruhu na Moravě pro provoz ve východní části republiky, konverze trakce a dalších stavebních úprav ve střediscích údržby po celé České republice. Zhruba 1,5 miliardy Kč pak půjde na pořízení strojních investic, což jsou např. zvedáky, mobilní zvedací plošiny, vysokonapěťové zkušebny, zařízení a sondy defektoskopie atp.

„Servis a péče o železniční kolejová vozidla je třetí pilíř našeho podnikání vedle osobní a nákladní dopravy. Naším cílem je zajistit ve spolupráci s vhodnými partnery komplexní péči o naše vozidla a nabídnout provoní údržbu i periodické obnovy také dalším vlastníkům vozidel v Česku a v zahraničí. První zakázky na servisování vozidel v našich provozech už máme. Jsou to například elektrické jednotky Moravia Jihomoravského kraje nebo se staráme o motorové jednotky hned několika dopravců na Liberecku. Tento segment podnikání máme zájem dál rozšiřovat a podporovat, proto chceme investovat do jeho rozvoje do roku 2031 víc než 12 miliard korun,“ říká Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah.

České dráhy v současnosti provozují zhruba dva tisíce hnacích vozidel a skoro 1 800 osobních vozů. Díky rozsáhlému programu modernizace, který počítá s investicemi v příštích 10 letech v objemu přes 160 miliard Kč, nahradí množství dříve tradičních vozidel nové jednotky. Další desítky až stovky vozidel v osobní i v nákladní dopravě provozují v Česku ostatní dopravci.

„Nová vozidla potřebují moderní zázemí pro údržbu. Proto musíme s  obnovou vlaků investovat do servisního zázemí a technologií, které nám umožní naplno využívat výhody jejich konstrukce, jako jsou například výměnný systém komponentů nebo vzdálená diagnostika a přenos dat o závadách mezi vozidly a depem. Musíme se přizpůsobit také jinému charakteru vozidel a organizaci provozu. Jednotlivé vozy nahrazují ucelené jednotky a také při údržbě souprav sestavených z konvenčních vozů se postupně prosazují postupy obvyklé právě pro ucelené jednotky. Budeme stále méně pracovat s jednotlivými vozy, pro které jsme mohli použít původní haly nebo rotundy. Nyní budeme potřebovat více dlouhých průjezdných hal, ve kterých uděláme servisní prohlídky i větší opravy najednou na celé několikavozové jednotce,“ upozorňuje Michal Kraus, místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele ČD pro servis.

Hala Českých drah v Brně-Maloměřicích. Zdroj: Archiv ČD
Brno-Maloměřice

Lepší zázemí pro zaměstnance i péče o životní prostředí

České dráhy se zaměří na stavbu nových hal tam, kde nejsou vhodné prostory pro modernizaci. V lokalitách vybavených již vhodnými halami proběhne jejich rozsáhlá modernizace a rozšíření pro současné potřeby provozu. Investice budou směřovat také do stavby a modernizace myček železničních vozidel, hygienických kolejí a technologického zázemí.

„Všechny investice se budou vyznačovat přísnou ochranou životního prostředí a trendy v oblasti uhlíkové neutrality. Budou vybaveny fotovoltaickými články a vodní hospodářství bude využívat dešťovou vodu. U myček počítáme s technologií recyklace vody, díky které budou naše myčky šetrné k vodním zdrojům. Vhodná konstrukce objektů omezí tepelné úniky a k jejich vytápění využijeme tepelná čerpadla. Cílem Českých drah je získat energeticky úsporné opravárenské haly s nízkými náklady na provoz a s vysokým přínosem pro ochranu našeho životního prostředí a klimatu. Zároveň nabídnou našim zaměstnancům špičkově vybavená pracoviště a moderně řešené sociální zázemí,“ představuje společné prvky chystaných servisních objektů Michal Kraus.

Vedle stavebních investic jsou v letech 2024 až 2031 v plánu investice do strojního zařízení a technologií ve výši zhruba 1,5 miliardy Kč. Jedná se například o konverze napájecí soustavy z 3 kV DC na 25 kV 50 Hz AC, výstavbu vysokonapěťové zkušebny v Bohumíně a její modernizaci v Praze, pořízení moderních zvedáků a mobilních plošin pro přístup k zařízením na střechách vozidel, měřicí přístroje kol a zařízení defektoskopie, např. speciální sondy a další vybavení.

Nejvýznamnější připravované stavební investice v letech 2024 až 2030
Název investice Místo Předpokládaný termín dokončení Základní popis
Nová hala pro údržbu Cheb 2026 3kolejná hala o délce 176 metrů
Nová hala pro údržbu České Budějovice 2027 3kolejná hala o délce 176 metrů
Rozšíření motorové haly Šumperk 2025 Prodloužení 2kolejné haly pro údržbu vlaků
Nová hala pro údržbu Havlíčkův Brod 2026 2kolejná hala o délce 67 metrů
Rekonstrukce haly B pro údržbu Olomouc 2026 Rekonstrukce 2kolejené haly pro údržbu vlaků o délce 120 metrů
Areál technicko-hygienické údržby Olomouc 2028 Areál pro údržbu a úklid vlaků s 3kolejnou halou o délce 150 metrů
Hala údržby dálkových vlaků Praha 2030 4kolejná hala o délce 300 metrů
Rekonstrukce haly montovny Praha 2027 2kolejná hala pro údržbu lokomotiv s novým zaměřením na stroje Siemens Vectron
Prodloužení haly pro údržbu regionálních vlaků Praha 2028 Prodloužení haly pro údržbu příměstských vlaků PID
Prodloužení haly pro údržbu Česká Třebová 2027 2kolejná hala, přizpůsobení pro údržbu ucelených jednotek
Rekonstrukce hal pro údržbu vozů Hradec Králové 2026 Modernizace a úpravy dvou hal pro zajištění údržby hnacích vozidel, osobních vozů a ucelených jednotek
Zdvoukolejnění spojení CÚ Jih a dopravny Eden a výstavba nových sanitárních kolejí Praha 2029 Zajištění vyšší kapacity mezi sítí SŽ a Centrem údržby Praha jih a zvýšení kapacity sanitárních kolejí pro úklid a čistění vlaků
Myčka Plzeň 2028 Zřízení nové myčky a odstavného kolejiště
Modernizaci myčky Praha 2026 Nová technologie v budově myčky v CÚ Praze jih

 

Už v letos v květnu začne stavba nové haly údržby v Chebu, v Praze už začala obnova vjezdové skupiny Centra údržby Praha jih a ve stejném místě by měla do konce roku začít modernizace technologie myčky. Ve fázi realizace je rozšíření haly v Šumperku a letos by měla začít také stavba nové haly v Havlíčkově Brodě.

Některé nové objekty již byly uvedeny do provozu. Například v roce 2021 byla dokončena moderní hala údržby v Brně-Maloměřicích, v roce 2022 hala v Plzni a v roce 2023 byla zprovozněna nová železniční myčka v Havlíčkově Brodě.

Hala údržby Českých drah v Plzni. Zdroj: Archiv ČD.
Hala Plzeň