Provozování dráhy

Prohlášení o dráze provozované společností České dráhy, a.s.

V této sekci najdete Prohlášení o dráze celostátní provozované společností České dráhy, a. s., která obsahují zásady a postupy používané při stanovení ceny a zpoplatnění užívání uváděných drah a při přidělování kapacity dráhy.

Soubory ke stažení

 • Prohlášení o dráze 2021/2022

 • Prohášení o dráze 2021/2022 EN

 • Prohlášení o dráze 2021/2022 úprava leden 2021

 • Prohlášení o dráze 2021/2022 úprava listopad 2021

 • Prohlášení o dráze 2021/2022 úprava duben 2022

 • Prohlášení o dráze 2021/2022 úprava červenec 2022

 • Prohlášení o dráze 2022/2023

 • Prohlášení o dráze 2022/2023 EN

 • Prohlášení o dráze 2022/2023 úprava duben 2022

 • Prohlášení o dráze 2022/2023 úprava červenec 2022

 • Prohlášení o dráze 2022/2023 úprava září 2022

 • Prohlášení o dráze 2022/2023 úprava prosinec 2022

 • Prohlášení o dráze 2022/2023 úprava červenec 2023

 • Prohlášení o dráze 2023/2024

 • Prohlášení o dráze 2023/2024 úprava červenec 2023

 • Prohlášení o dráze 2023/2024 EN

Ceník za vjezd na veřejně nepřístupné vlečky s veřejným užitím

Soubor ke stažení

 • Ceník platný od 1. 7. 2023

Vzory smluv

Soubory ke stažení

 • Smlouva o PDD_celostátní dráhy – vzor

 • Celostátní dráhy příloha č. 3 ke Smlouvě o PDD na CD

 • Smlouva o PDD veřejně nepřístupné vlečky s veřejným užitím vzor

 • Smlouva o PDD veřejně nepřístupné vlečky vzor

 • Vlečky veřejně nepřístupné s veřejným užitím příloha č. 1 ke Smlouvě o PDD na VNV s VU

 • Rizika JPS – drážní doprava

Dokumenty provozovatele dráhy

Kontakty 

Přístup do informačního systému přídělce  

 

Plánky veřejně nepřístupných vleček s veřejným užitím