Provozování dráhy

Prohlášení o dráze provozované společností České dráhy, a.s.

V této sekci najdete Prohlášení o dráze celostátní provozované společností České dráhy, a. s., která obsahují zásady a postupy používané při stanovení ceny a zpoplatnění užívání uváděných drah a při přidělování kapacity dráhy.

Soubory ke stažení

 • Prohlášení o dráze 2022/2023 (892,06 KB)

 • Prohlášení o dráze 2022/2023 EN (880,44 KB)

 • Prohlášení o dráze 2022/2023 úprava duben 2022 (483,29 KB)

 • Prohlášení o dráze 2022/2023 úprava červenec 2022 (484,31 KB)

 • Prohlášení o dráze 2022/2023 úprava září 2022 (282,87 KB)

 • Prohlášení o dráze 2022/2023 úprava prosinec 2022 (802,35 KB)

 • Prohlášení o dráze 2022/2023 úprava červenec 2023 (1,03 MB)

 • Prohlášení o dráze 2022/2023 úprava říjen 2023 (873,32 KB)

 • Prohlášení o dráze 2023/2024 (800,5 KB)

 • Prohlášení o dráze 2023/2024 EN (881,54 KB)

 • Prohlášení o dráze 2023/2024 úprava červenec 2023 (1,03 MB)

 • Prohlášení o dráze 2023/2024 úprava říjen 2023 (1,02 MB)

 • Prohlášení o dráze 2023/2024 úprava prosinec 2023 (1,06 MB)

 • Prohlášení o dráze 2024/2025 (1,05 MB)

 • Prohlášení o dráze 2024/2025 EN (1,02 MB)

Sdělení ČD, a.s., o nezávislém přídělci

Soubor ke stažení

 • Sdělení ČD, a.s., o nezávislém přídělci (103,58 KB)

Všeobecné obchodní podmínky a ceník za vjezd na veřejně nepřístupné vlečky s veřejným užíváním

Soubory ke stažení

 • Všeobecné obchodní podmínky (603,72 KB)

 • Ceník platný od 1. 7. 2023 (404,22 KB)

Všeobecné obchodní podmínky a ceník za vjezd na veřejně nepřístupné vlečky

Soubory ke stažení

 • Všeobecné obchodní podmínky (622,23 KB)

 • Ceník platný od 1. 1. 2024 (318,54 KB)

Vzory smluv

Soubory ke stažení

 • Smlouva o PDD_celostátní dráhy – vzor (176,5 KB)

 • Celostátní dráhy příloha č. 3 ke Smlouvě o PDD na CD (432,02 KB)

 • Smlouva o PDD veř. nepříst. vlečky s veřejným užíváním vzor (492,42 KB)

 • Smlouva o PDD veř. nepřístupné vlečky vzor (319,9 KB)

 • Vlečky veřejně nepřístupné s veřejným užíváním příloha č. 1 ke Smlouvě o PDD na VNV s VU (117,5 KB)

 • Rizika JPS – drážní doprava (545,86 KB)

Dokumenty provozovatele dráhy

Kontakty 

Přístup do informačního systému přídělce  

 

Plánky veřejně nepřístupných vleček s veřejným užíváním