Práva akcionáře v akciové společnosti České dráhy vykonává stát prostřednictvím Řídicího výboru. Podle stanov společnosti patří do působnosti Řídicího výboru mimo jiné volba a odvolávání členů Dozorčí rady (s výjimkou členů dozorčí rady, které nevolí valná hromada), jmenování a odvolávání členů Výboru pro audit, rozhodování o změně stanov akciové společnosti, schvalování řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky, rozhodování o změně výše základního kapitálu, rozhodování o udělení předchozího souhlasu k vydání dluhopisů a k uzavření smlouvy o přijetí investičního, provozního, kontokorentního úvěru v objemu nad 1 miliardu Kč.

 

Členové Řídicího výboru 

  • Mgr. Jakub Kopřiva – předseda Řídicího výboru; vrchní ředitel sekce legislativní a právní Ministerstva dopravy 
  • Mgr. Václav Bernard – místopředseda Řídicího výboru; náměstek člena vlády, Ministerstvo dopravy 
  • Ing. Eduard Muřický – zástupce vrchního ředitele sekce hospodářství Ministerstva průmyslu a obchodu 
  • Ing. Luděk Sosna, Ph.D. – ředitel odboru strategie Ministerstva dopravy 
  • Ing. Petr Pavelek, Ph.D. – zástupce vrchního ředitele sekce Veřejné rozpočty a ředitel odboru Řízení státního dluhu a finančního majetku Ministerstva financí
  • Ing. Richard Vítek – ředitel odboru správce kapitoly Sekce ekonomické Ministerstva obrany
  • Mgr. Leo Steiner – vrchní ředitel sekce evropských a národních programů Ministerstva pro místní rozvoj