Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech akciové společnosti České dráhy, pokud nejsou stanovami nebo zákonem č. 77/2002 Sb. vyhrazeny do působnosti dozorčí rady. Po projednání s odborovými organizacemi schvaluje volební řád, který stanoví způsob a podmínky volby a odvolání jedné třetiny členů dozorčí rady volených a odvolávaných zaměstnanci akciové společnosti České dráhy. Po předchozím souhlasu dozorčí rady rozhoduje rovněž o nakládání s majetkem akciové společnosti České dráhy (toto rozhodování je jinak v působnosti dozorčí rady). 

 

Předseda představenstva ČD, a.s. 

  • Mgr. Michal Krapinec 

 

Členové představenstva ČD, a.s. 

  • Mgr. Michal Kraus, MSc. – místopředseda představenstva 
  • Mgr. Blanka Havelková – člen představenstva 
  • Ing. Jiří Ješeta – člen představenstva 
  • Ing. Mgr. Lukáš Svoboda – člen představenstva