Název společnosti Poznámka
ČD Cargo, a.s. 28196678      100% dceřiná společnost
Výzkumný Ústav Železniční, a.s. 27257258     100% dceřiná společnost
DPOV, a.s. 27786331     100% dceřiná společnost
Dopravní vzdělávací institut, a.s. 27378225      100% dceřiná společnost
ČD Reality, a.s. 27195872      100% dceřiná společnost
ČD - Informační Systémy, a.s. 24829871      100% dceřiná společnost
ČD - Telematika a.s. 61459445      100% dceřiná společnost
ČD Restaurant, a.s. 27881415      100% dceřiná společnost
ČD Bus a.s. 17377404      100% dceřiná společnost
RailReal a.s. 26416581

     společnost s majoritní majetkovou účastí Českých drah, a.s.

ČD travel, s.r.o. 27364976      společnost s majoritní majetkovou účastí Českých drah, a.s.
Smíchov Station Development, a.s. 27244164      společnost s majoritní majetkovou účastí Českých drah, a.s.
Žižkov Station Development, a.s. 28209915      společnost s majoritní majetkovou účastí Českých drah, a.s.
JLV, a.s. 45272298      společnost s majoritní majetkovou účastí Českých drah, a.s.
Masaryk Station Development, a.s. 27185842      společnost s majoritní majetkovou účastí Českých drah, a.s.
CR-City a.s. 26705427      společnost s majoritní majetkovou účastí Českých drah, a.s.
Hit Rail, B.V.        majetková účast Českých drah, a.s., v zahraničí
BCC, s.c.r.l.        majetková účast Českých drah, a.s., v zahraničí
EUROFIMA        majetková účast Českých drah, a.s., v zahraničí
Intercontainer-Interfrigo SA        majetková účast Českých drah, a.s., v zahraničí, v likvidaci

 

1. Přehled konsolidačního celku

Název společnosti Podíl na ZK Stupeň závislosti
České dráhy, a.s. 70994226  
ČD Cargo, a.s. 28196678 100 % Rozhodující vliv
Výzkumný Ústav Železniční, a.s. 27257258 100 % Rozhodující vliv
DPOV, a.s. 27786331 100 % Rozhodující vliv
ČD - Informační Systémy, a.s. 24829871 100 % Rozhodující vliv
Dopravní vzdělávací institut, a.s. 27378225 100 % Rozhodující vliv
CD Cargo Germany GmbH DE 14191687 100 % Rozhodující vliv
CD Cargo Austria GmbH  FN 291407s 100 % Rozhodující vliv
ČD Cargo Poland Sp. z o.o. 140769114 100 % Rozhodující vliv
ČD Cargo Slovakia s.r.o. 44349793 100 % Rozhodující vliv
Auto Terminal Nymburk, s.r.o. 24234656 100 % Rozhodující vliv
ČD Logistics, a.s. 27906931 100 % Rozhodující vliv
ČD - Telematika a.s. 61459445 100 % Rozhodující vliv
Terminal Brno, a.s. 28295374 66,94 % Rozhodující vliv
ČD travel, s.r.o. 27364976 51,72 % Rozhodující vliv
Smíchov Station Development, a.s. 27244164 51 % Spoluovládání
Žižkov Station Development, a.s. 28209915 51 % Spoluovládání
ČD-DUSS Terminál, a.s. 27316106 51 % Rozhodující vliv
RAILLEX, a.s. 27560589 50 % Podstatný vliv
JLV, a.s. 45272298 38,79 % Podstatný vliv
Masaryk Station Development, a.s. 27185842 34 % Podstatný vliv
BOHEMIAKOMBI, spol. s r.o. 45270589 30 % Podstatný vliv
Ostravská dopravní společnost, a.s. 60793171 50 % Podstatný vliv
Ostravská dopravní společnost - Cargo, a.s. 05663041 20 % Podstatný vliv
ODP-software, spol.s r.o. 61683809 100 % Rozhodující vliv
ČD Relax, s. r.o. 05783623 51,72 % Rozhodující vliv
CHAPS, s.r.o. 47547022 100 % Rozhodující vliv
ČSAD SVT Praha, s.r.o. 45805202 100 % Rozhodující vliv
SVT Slovakia s.r.o. 36620602 80 % Rozhodující vliv
Inprop, s.r.o. 31609066 100 % Rozhodující vliv