České dráhy mají v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zřízen profil zadavatele, kde zveřejňují zákonem stanovené informace k veřejným zakázkám.

Podrobnosti o jednotlivých zakázkách vyhlášených společností České dráhy, a.s., jsou zveřejněny v informačním systému o veřejných zakázkách.

Zakázky zveřejněné (zahájené) před datem 30. 9. 2016 jsou uvedené na zneaktivněném profilu zadavatele v souladu s požadavkem zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.