Předpisy a normy

Zpřístupnění databáze předpisů a norem v prostředí IS NORMIS z internetu je možné po uzavření příslušného smluvního vztahu a uhrazení všech nákladů. K tomuto účelu je potřeba odeslat žádost o registraci.

Za účelem uzavření Smlouvy o přístupu k vnitřním normám ČD je zapotřebí, aby žadatel poskytl ČD, a.s., konkrétní osobní údaje. Vyplněná žádost je základním předpokladem pro uzavření této smlouvy a tedy i plnění smluvního závazku, tj. poskytnutí přístupu k vnitřním normám společnosti ČD, a.s., z naší strany. Tento postup naplňuje podmínky zákonného zpracování osobních údajů při existenci právního titulu pro zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), neboť zpracování daných osobních údajů je nezbytné pro splnění této smlouvy.

Přístup do IS NORMIS

Žádost o registraci do NORMIS
Přihlášení do NORMIS pro registrované uživatele