Odprodej železničních kolejových vozidel určených k fyzické likvidaci na tříděný kovový odpad a jeho odvoz k hutnímu zpracování

Prodej železničních kolejových vozidel (dále jen "ŽKV") určených k likvidaci bude nadále probíhat elektronickou formou, a to prostřednictvím elektronického nástroje Tender Arena, jehož prostřednictvím na ČD, a.s., probíhají i nákupní procesy. Prodeje ŽKV budou v maximální možné míře uveřejněny na profil zadavatele v sekci prodejní část.

V případě více účastníků řízení o odkup bude hodnocení provedeno anglickou elektronickou aukcí.

V průběhu elektronické aukce lze ceny účastníkem řízení pouze navyšovat.

Vítězný uchazeč je vázán nabídkovou cenou minimálně po dobu 30 dní od oznámení rozhodnutí výsledku. V této lhůtě podepíše prodávající a kupující kupní smlouvu o prodeji ŽKV určených k fyzické likvidaci na tříděný kovový odpad.

V případě zájmu účastnit se v poptávkovém řízení prosím kontaktujte České dráhy, a.s., Odbor provozu osobní dopravy, Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, paní Janu Štolfovou, tel.: (+420) 724 103 915, email: jana.stolfova@cd.cz.

Rádi bychom vás požádali, abyste se v případě, že ještě nemáte vytvořenu registraci v elektronickém systému Tender Arena, zaregistrovali do tohoto elektronického nástroje. Tato registrace je nutná z důvodu vaší další možné účasti na vybraném prodejním případu pro prodej ŽKV, tedy abyste mohli aktivně podávat nabídky elektronickou formou v nástroji Tender Arena, a to zasláním elektronické nabídky.

Doporučujeme využítí prohlížeče Microsoft Edge.

Registraci do systému provedete zde. Pro úspěšnou registraci je možné využít nápovědu, kterou najdete na této stránce.

Po vyplnění požadovaných údajů odešlete Registraci dodavatele pro její dokončení stisknutím tlačítka REGISTROVAT. 

V případě zájmu o zařazení do seznamu účastníků řízení kontaktujte České dráhy, a.s., Odbor provozu osobní dopravy, Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, paní Janu Štolfovou, tel.: 420 724 103 915, email: jana.stolfova@cd.cz.