České dráhy, a.s., nabízejí k odprodeji ze svého majetku nepotřebný materiál zájemcům z řad fyzických a právnických osob – podnikatelských subjektů, zájmových organizací a dalších fyzických osob, a to za dodržení obchodních podmínek ČD, a.s.

Jedná se o nepotřebné zásoby, které jsou fyzicky situovány v příslušné organizační složce. Cena materiálu je uvedena v seznamu nabízených položek, jedná se o orientační cenu. K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) dle platné zákonné úpravy a případné náklady na dodání materiálu.

Žádost o zaslání cenové nabídky

„Žádost o zaslání cenové nabídky“ musí být zájemcem o odkoupení materiálu zaslána minimálně v elektronické podobě (e-mailem) příslušnému pracovníkovi uvedenému u konkrétního materiálu – položky.

Podmínky prodeje materiálu

Podmínky prodeje materiálu se řídí Obchodními podmínkami ČD, a.s., stanovenými generálním ředitelem a budou zájemci sděleny v rámci zaslání cenové nabídky.

Přehled nepotřebných zásob určených k prodeji

Přehled nepotřebných zásob aktuálně obsahuje konkrétní přehled položek, u každého materiálu jeho interní číslo ČD, název materiálu, MJ, počet kusů k prodeji a dále místo uskladnění, včetně kontaktních údajů pro zaslání cenové poptávky.

  • Nabídka nepotřebných zásob 2024 (144,51 KB)