Etický kodex obchodního partnera společnosti České dráhy, a.s. 

Společnost České dráhy, a.s., si je vědoma společenské odpovědnosti vyplývající z jejího postavení na trhu. K zákazníkům, zaměstnancům i obchodním partnerům se společnost chová jako odpovědný a důvěryhodný partner dbající na zachování trvale udržitelného rozvoje. Součástí odpovědného přístupu je také odpovědný výběr obchodních partnerů. ČD od všech svých obchodních partnerů očekávají, že při svých činnostech budou aktivně prosazovat a dodržovat hodnoty a zásady vyjádřené v Etickém kodexu obchodního partnera a budou tak aktivně pomáhat naplňovat poslání společnosti České dráhy, a.s.

Soubory ke stažení

  • Etický kodex obchodního partnera