Etický kodex společnosti České dráhy, a.s. 

Účelem Etického kodexu společnosti České dráhy, a.s., je zachytit základní pravidla a etické hodnoty, kterými se společnost při výkonu své činnosti řídí a k nimž se hlásí, a stanovit jim odpovídající povinnosti, které společnost a její zaměstnanci společně sdílejí a dodržují, a to na všech úrovních organizační struktury. Společnost trvá na dodržování pravidel a zásad zakotvených v tomto Etickém kodexu a netoleruje jejich porušování.

Soubory ke stažení

  • Etický kodex (272,03 KB)