České dráhy netolerují jakékoliv protiprávní či neetické jednání a přijaly účinná systémová řešení, vedoucí ke snížení jejich rizika. Všechny zjištěné případy jsou řádně, objektivně a nezávisle prošetřeny, a v konečné fázi jsou z nich vyvozeny důsledky.

Zaměstnanci, obchodní partneři Českých drah a široká veřejnost mají možnost významným způsobem pomoci při odhalení protiprávního jednání ve společnosti České dráhy a ohlásit jej prostřednictvím důvěrného oznamovacího systému, a to vždy se zárukou ochrany totožnosti oznamovatele, nestranného prošetření a s ochranou oznamovatele před postihem, diskriminací či jinými odvetnými opatřeními, včetně práva podat oznámení anonymně. 

K oznámení protiprávního a jiného neetického jednání slouží Etická linka. 

Podat oznámení

Informace k Etické lince (FAQ) 

GDPR

Další možnosti oznámení protiprávního a neetického jednání 

 

Rádi bychom vás požádali, abyste tento systém pro oznámení protiprávního a jiného neetického jednání nepoužívali k nahlašování oznámení, které se týká kvality osobní dopravy. Pro tento případ využijte prosím Kontaktní formulář pro podání stížnosti cestujícího (záložka „Stížnosti“). V případě, že se váš dotaz týká zpracování osobních údajů, využijte prosím Kontaktní formulář pro ochranu osobních údajů (záložka „Ochrana osobních údajů“).