Úsek představenstva 

 • Odbor interního auditu a kontroly (O17 GŘ ČD) 

 

Úsek generálního ředitele 

 • Kancelář generálního ředitele (KGŘ) 
 • Odbor mezinárodních vztahů (O5 GŘ ČD) 
 • Odbor právní (O25 GŘ ČD) 
 • Odbor komunikace (O27 GŘ ČD) 
 • Odbor bezpečnosti (O30 GŘ ČD) 
 • Odbor správy a rozvoje majetku (O32 GŘ ČD) 

 

Úsek náměstka generálního ředitele ČD pro lidské zdroje 

 • Kancelář náměstka generálního ředitele pro lidské zdroje (KNLZ)
 • Oddělení personální
 • Oddělení zkoušek, kvalifikací a BOZP
 • Oddělení rozvoje, náboru a spolupráce se školami
 • Odbor informatiky (O22 GŘ ČD) 
 • Odbor projektová kancelář (O26 GŘ ČD) 

 

Úsek náměstka generálního ředitele ČD pro servis 

 • Kancelář náměstka generálního ředitele ČD pro servis (KNS) 
 • Odbor servisu kolejových vozidel (O12 GŘ ČD) 

 

Úsek náměstka generálního ředitele ČD pro osobní dopravu 

 • Kancelář náměstka generálního ředitele ČD pro osobní dopravu (KOD) 
 • Odbor zákaznického servisu a zkoušek (O11 GŘ ČD) 
 • Odbor cenotvorby osobní dopravy (O14 GŘ ČD) 
 • Odbor obchodu osobní dopravy (O16 GŘ ČD) 
 • Odbor provozu osobní dopravy (O18 GŘ ČD) 
 • Odbor oblastní centrum obchodu Západ (O50 GŘ ČD) 
 • Odbor oblastní centrum obchodu Střed (O51 GŘ ČD) 
 • Odbor oblastní centrum obchodu Východ (O47 GŘ ČD) 

 

Úsek náměstka generálního ředitele ČD pro ekonomiku a nákup 

 • Kancelář náměstka generálního ředitele ČD pro ekonomiku a nákup (KNEN) 
 • Odbor finanční (O1 GŘ ČD) 
 • Odbor controllingu, investic, dotací a BI (O6 GŘ ČD) 
 • Odbor centrálního nákupu (O8 GŘ ČD)