Oblastní ředitelství osobní dopravy 

 • Západ 
 • Střed 
 • Východ 

Oblastní centra údržby 

 • Západ 
 • Střed 
 • Východ 

Centrum historických vozidel Lužná u Rakovníka 

 

Odúčtovna přepravních tržeb (OPT) 

Předmětem činnosti je zabezpečovat úplnost plateb a zúčtování tržeb z vnitrostátní i mezinárodní osobní přepravy; provádět a kontrolovat vyúčtování a odúčtování se zahraničními a tuzemskými železničními podniky i obchodními partnery; odborně řídit pokladní službu ve stanicích; kontrolovat pokladní operace ve stanicích a v cestovních kancelářích s prodejem jízdních a rezervačních dokladů ČD a zřizovat nebo rušit pokladny ve stanicích; vykonávat odbornou přípravu a odborné zkoušky zaměstnanců pokladní služby; zajišťovat a koordinovat souhrnné práce související s odúčtováním vozů osobní přepravy a provádět s tím spojené účetní operace a činnosti související s předmětem podnikání ČD. 

 

Zásobovací centrum (ZC) 

Předmětem činnosti je zajišťovat nákup, skladování a dodávky materiálových zásob OS ČD a činnosti související s předmětem podnikání ČD. 

 

Centrum interních služeb (CIS) 

Předmětem činnosti je zajišťovat zpracování finančně ekonomických agend pro OS ČD, vyjma GŘ ČD, a určené dceřiné společnosti ČD a činnosti související s předmětem podnikání ČD.

 • CIS oblast Střed 
 • CIS oblast Západ 
 • CIS oblast Východ 

 

Regionální správa majetku (RSM) 

Předmětem činnosti je zajišťovat výkon správy nemovitého majetku ČD s maximálním důrazem na efektivitu podnikání a další činnosti související s předmětem podnikání ČD. 

 • RSM Brno 
 • RSM Hradec Králové 
 • RSM Praha 

 

Zařízení služeb (ZS) 

Předmětem činnosti je zajišťovat dle platné legislativy nediskriminační přístup dopravcům zejména k čerpacím stanicím nafty a železničním stanicím v majetku ČD.