Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Rada volí a odvolává předsedu, místopředsedu a další členy představenstva, přezkoumává zprávu o podnikatelské činnosti akciové společnosti České dráhy a o stavu jejího majetku, včetně zprávy o zúčtování prostředků z veřejných rozpočtů. Valné hromadě pak předkládá své vyjádření. Dále schvaluje roční podnikatelský plán včetně podnikatelské strategie a rozpočty provozování železniční dopravy. V neposlední řadě uděluje předchozí souhlas k nakládání s majetkem, pokud je tento souhlas vyhrazen do její působnosti stanovami. 

 

Členové Dozorčí rady 

  • Ing. Miroslav Zámečník – předseda
  • Ing. Lenka Hamplová – místopředsedkyně
  • Ing. Petr Šlegr
  • Mgr. Michal Vozobule
  • Věra Nečasová
  • Štěpán Lev